Subsidie PGB/WMO

Wmo2015

Sinds begin 2015 voert uw gemeente taken uit die voorheen nog onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vielen. Wat betekent dit voor u? U leest het hieronder.

Wat is de Wmo2015?

Een medewerker uit het gebiedsteam* van uw gemeente kijkt samen met u, tijdens het zogeheten vraagverhelderingsgesprek, naar uw persoonlijke situatie en welke ondersteuning u precies nodig heeft. Eerst wordt bekeken wat u zelf nog kan. Daarna wordt bekeken hoe uw omgeving u kan helpen. Is deze hulp niet genoeg? Dan kan de gemeente u de gevraagde ondersteuning bieden. 

Tarieven

De tarieven verschillen per gemeenten. In de wet staat dat de tarieven toereikend moeten zijn. Dit betekent dat u de benodigde ondersteuning moet kunnen inkopen met het budget dat de gemeente u toekent. Voor de benodigde ondersteuning zal de gemeente uitgaan van het advies dat de indicatiesteller geeft. 

Eigen bijdrage

De gemeenten mogen vanaf 2015 een eigen bijdrage van u vragen. Deze bijdrage is onder andere afhankelijk van uw inkomen, leeftijd en vermogen. 

* Het gebiedsteam bestaat uit een wijkverpleegkundige, een maatschappelijk werker, een gezinscoach en een zorgconsulent van de gemeente.