Nieuwe subsidiepot van miljoenen voor duurzaam transport

Bron: www.ttm.nl

Eind september gaat een nieuwe subsidieregeling van start voor duurzaam transport, Demonstratieregeling Klimaattechnologieën en Innovaties in Transport geheten. De DKTI-Transport heeft een looptijd van 2017 tot en met 2021. Voor 2017 is ongeveer 17 miljoen euro beschikbaar.

Projecten die voor de DKTI-Transport in aanmerking komen, zijn gericht op transportoplossingen met lage of geen CO2-uitstoot, denk hierbij aan voertuigen maar ook aan de bijbehorende laadinfrastructuur. De gehele logistieke keten, dus fabrikant, verlader, vervoerder en ontvanger behoren tot de doelgroep van de regeling.
De DKTI-Transport werkt met technologie- en innovatieopgaven die jaarlijks worden vastgesteld. Voor 2017 zijn is dat goederenvervoer over de weg: onder andere elektrisch/hybride, biobrandstoffen, waterstof/brandstofcel en de versnelling van de uitrol van infrastructuur voor alternatieve en hernieuwbare brandstoffen.


De demonstratie projecten moeten het karakter hebben van haalbaarheidsstudies, living labs of specifieke experimenten. De projecten moeten bijdragen aan de overgang naar lage tot 0 CO2 uitstoot van transport op de middellange termijn, het verdienvermogen van het Nederlandse bedrijfsleven of overige aspecten zoals: uitstoot van overige emissies en geluid
De eerste ronde van de DKTI-Transport zal (onder voorbehoud) op eind september worden gepubliceerd. Voor de aanvraag is eHerkenning (bedrijven) of DigiD (particulieren) nodig.

DKTI-Transport geeft invulling aan de afspraak uit het Energieakkoord. Daarin staan de klimaatdoelstellingen voor de sector verkeer en vervoer voor de lange termijn. De vervoerssector is goed voor 30 procent van de huidige CO₂-uitstoot in de EU. Tegen 2050 moet minstens 60 procent minder worden uitgestoten dan in 1990. Het doel is om de komende 5 jaar op een aantal terreinen in de transportsector de productontwikkeling te versnellen.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*