Wat als de auto autonoom wordt?

Bron: www.amweb.nl

Het RAiA- en RMiA-bestuur organiseren op vrijdag 29 september 2017 in Rotterdam een symposium met de titel: ‘Als de auto autonoom wordt?!’ Dit symposium is geaccrediteerd voor 3,5 PE punten in het kader van de PE-verplichting voor de RAiA- en RMiA-erkenningsregeling. Voor Young InSurance leden zijn tien kaarten beschikbaar gesteld.

Technisch gezien is het mogelijk dat zelfrijdende auto’s in 2020 het straatbeeld bepalen. Wat is de impact van een voertuig dat volledig autonoom veiligheidssituaties inschat en daarop anticipeert? Wie is aansprakelijk bij een ongeluk met zelfrijdende auto? Wat zijn de consequenties voor verzekeraars, autobranche en overheid als het aantal ongelukken drastisch daalt? Welke aanpassingen in wet- en regelgeving zijn nodig en welke nieuwe risico’s brengt de zelfrijdende auto met zich mee?

Transitieperiode

Totdat de volledig zelfrijdende auto het straatbeeld bepaalt, zit de branche in een transitieperiode waarin wetgeving telkens op de proef wordt gesteld en aansprakelijkheden verschuiven. De meeste nieuwe auto’s hebben al veel zelfsturende elementen in zich. Dit heeft gevolgen voor het aantal schades en daarmee de markt voor autoverzekeringen. Er moeten nog heel wat obstakels worden weggenomen voordat de zelfrijdende auto gemeengoed is.

‘Als de auto autonoom wordt?!’ gaat in op al deze zaken. Het symposium start om 13.00 uur in het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum (Boompjes 251, Rotterdam). De middag wordt geopend door Willeke de Weerd, RMiA – voorzitter Werkgroep Permanente Educatie RAiA/RMiA.

Voorloperspositie Nederland

Edwin Nas spreekt over de ontwikkelingen in Nederland en daarbuiten. Nas is plaatsvervangend projectleider voor zelfrijdende auto’s in Nederland bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Nederland heeft een voorloperspositie op het gebied van zelfrijdende auto’s. Er vinden regelmatig tests plaats met zowel gewone auto’s als met personen- en goederenvervoer. Wat gebeurt er zo al in Nederland op dit gebied en welke rol speelt het ministerie hierin? En hoe staan we er voor ten opzichte van Europa en de rest van de wereld? Edwin geeft een overview van de huidige ontwikkelingen in ons land en daarbuiten. Tijdens zijn presentatie is veel ruimte voor interactie. Hij is benieuwd naar vragen die leven bij u.

Nationale Platoon Test

Evert Jeen van der Meer spreekt daarna over de Nationale Platoon Test en de effecten van autonome mobiliteit voor de verzekeringsmarkt. Van der Meer is Industry Director Automotive bij Aon Risk Solutions. Tijdens de Nationale Platoon Test in september 2016 tussen Amsterdam en Utrecht gingen ongeveer tweehonderd mensen met zestig deelnemende semi-autonome auto’s in pelotons van zes auto’s de A2 op. Deze zestig auto’s waren afkomstig van verschillende automerken en zijn met de gebruikte technische systemen als zodanig al te koop. Van der Meer zal de ervaringen van deze Nationale Platoon Test met u delen. Tevens zal hij tijdens zijn presentatie ingaan op de verzekerbaarheid van (semi) autonome auto’s en de effecten van autonome mobiliteit voor de verzekeringsmarkt.

Technische uitdagingen BMW

Op 29 juli jl. heeft BMW bekend gemaakt wanneer we de eerste zelfrijdende auto van het merk mogen verwachten. Wat zijn de technische uitdagingen? Kaartendata moeten immers feilloos zijn en de auto’s moeten uitgerust zijn met krachtige processoren, die alle gegevens afkomstig van radars, laserscanners, sensoren en camera’s interpreteert, combineert en toepast. Kortom, een kijkje in de keuken van het automerk dat dit jaar 100 jaar bestaat en bekend staat om zijn innovatieve technologie!

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*