Verhoog nu snelheid op spoor

Bron: www.lc.nl

De Randstad en Noord-Nederland hebben elkaar veel te bieden. Naast een aantrekkelijk woon- en leefklimaat beschikt het Noorden over een aantal sterke economische sectoren die ook voor Nederland waardevol zijn om in te spelen op toekomstige en noodzakelijke ontwikkelingen.

Kansen voor ‘biobased economy’ en energietransitie, oplossingen voor veranderingen in logistiek, het toegenomen belang van big data en daarmee de noodzaak van dataopslag en snel internetverkeer. Door de ligging tussen de Randstad en de Duitse economische kerngebieden heeft Noord-Nederland hiervoor een goede uitgangspositie. Een belangrijke voorwaarde is wel om te zorgen voor goede en snelle infrastructurele verbindingen.

De afgelopen jaren is ingezet op een samenhangend geheel om de mobiliteit van deur tot deur te verbeteren. Er is geïnvesteerd in hoogwaardige busverbindingen. Er is gewerkt aan de weg. Met de aanpak van de bruggen in de vaarweg Lemmer-Delfzijl is begonnen met het verbeteren van de scheepvaartroutes. Maar ook de trein verdient een goede en snelle verbinding. Richting Duitsland met de Wunderline richting Bremen, en met de verbinding Emmen-Rheine/Berlijn. Maar ook de verbinding naar de Randstad moet en kan sneller.

Beter beveiligingssysteem

Die wens is niet nieuw. Met de Zuiderzeelijn is geprobeerd een hele nieuwe verbinding te realiseren. Het project is destijds afgeketst, maar daarmee is de urgentie niet verdwenen. Gelukkig bleef de tijd niet stilstaan. De Hanzelijn is aangelegd. De stations in Zwolle (wist u dat de NS bij het maken van de dienstregeling start in Zwolle?), Assen en Groningen worden aangepakt om treinen beter op elkaar aan te laten sluiten en de overstap op de bussen te verbeteren. Ook voegen we een extra trein toe tussen Leeuwarden en Zwolle. De geplande spoorboog bij Hoogeveen maakt dat treinen sneller kunnen rijden.

Deze maatregelen verbeteren de bereikbaarheid, maar veel sneller gaat het nog niet. Ten opzichte van de reistijd in de jaren zeventig zijn er slechts minuten gewonnen. Voor een echt snelle verbinding is méér nodig. De bestaande infrastructuur maakt dat ook mogelijk. De basis ligt er voor het grootste deel, nu moeten we er zo optimaal mogelijk gebruik van gaan maken. Dat betekent rijden met het juiste materieel en gebruik maken van de nieuwste techniek. Treinen over de Hanzelijn kunnen 200 km/u rijden, alleen is de trein niet beschikbaar.

Met een intelligenter beveiligingssysteem (ERTMS level 3) kunnen zelfrijdende treinen ingezet worden. Treinen die dichter achter elkaar, energiezuiniger en vooral sneller rijden. Door de huidige, lange treinen op te knippen in kortere treinen kan met dezelfde hoeveelheid materieel het aantal treinen per uur worden verhoogd. Hierdoor kun je vrijwel op elk moment vertrekken. En ook op het spoor tussen Groningen/Leeuwarden en Zwolle zijn nog volop mogelijkheden om de snelheid te verhogen.

Technieken testen

Tegen de tijd dat we de bestaande verbinding optimaal gebruiken en inzetten, verwachten wij dat nieuwe innovatieve technieken zo ver zijn dat we opnieuw een grote stap kunnen zetten in het verkorten van de reistijd met de Randstad. Die technieken kunnen bij uitstek in onze noordelijke duurzame proeftuin getest worden. Wij hebben daarvoor de rust, ruimte, mogelijkheden en de ambitie. Zo zal in Groningen in 2018 de eerste proef met een autonome trein van start gaan.

De wereld van de mobiliteit is dynamisch en blijvend in ontwikkeling, bijvoorbeeld met de opkomst van de Hyperloop. In de tussentijd is stilstaan voor ons geen optie. Na het verbeteren van de bereikbaarheid op het spoor, is het nu tijd om ook de snelheid te verhogen. Dat bereik je het best door te investeren in bestaand spoor met de techniek van de 21ste eeuw: snel, slim en groen.

Zo kan Noord-Nederland een sterke schakel zijn tussen de economische kerngebieden aan Duitse en Nederlandse zijde en kan het bijdragen aan een sterk Nederland in een sterk Europa.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*