Green Deal is kantelpunt in denken, nu nog het doen

GroenLinks verwelkomt de Green Deal die vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans presenteerde. “Enkele jaren geleden was het nog ondenkbaar dat een Green Deal het centrale thema van de Europese Commissie zou zijn. Het plan bevat veelbelovende onderdelen waarop we graag verder samenwerken, maar het laat ook een paar grote kansen liggen. Om de Green Deal te verbeteren, verwacht ik dat de Commissie snel ingrijpt op het Europees landbouwbeleid en fossiele subsidies intrekt”, aldus GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout.

Eickhout: “De tekst bevat onderdelen die een forse impact kunnen hebben op het terugdringen van de CO2-uitstoot en biodiversiteitsverlies. Het is goed dat het Europese Emissiehandelssysteem (ETS) ook voor de scheepvaart moet gelden en dat de gratis ETS-uitstootrechten voor de luchtvaart worden afgebouwd. Het aangekondigde fonds voor eerlijke transitie kan positief werken voor de moeilijke Europese besluitvorming rond het aanscherpen van de klimaatambitie. Ook de focus van de Commissie op het aanpakken van ontbossing is bemoedigend.”

  • Klik hier voor meer informatie

Besluiten op lange termijn

Het valt op dat de Green Deal voornamelijk plannen aankondigt die tot veranderingen op de lange termijn moeten leiden. “Terwijl er nu nog enkele slechte wetsvoorstellen van de vorige Commissie op tafel liggen die ons jarenlang aan schadelijk klimaat- en biodiversiteitsbeleid ketenen. Om de klimaatdoelen te halen, moeten we juist op korte termijn onze uitstoot verminderen.”

Een voorbeeld is het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Met het huidige voorstel dreigen zwakke regels vastgelegd te worden waarmee zo’n 400 miljard euro aan landbouwsubsidie wordt uitgegeven. Ook de lijst met Europese energieprojecten die voorrang en subsidie krijgen is problematisch: deze bestaat voor een groot deel uit gasprojecten. Eickhout: “Daar rekende ik echt op meer durf. De Commissie moet met nieuwe standpunten komen op deze kwesties. Het aanpakken van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies begint bij het ingrijpen op besluiten die nu voorliggen.”

Eerlijke verdeling moet kern zijn

“Goed dat de Europese Commissie ook inziet dat een eerlijke verdeling de kern moet zijn van het klimaatbeleid. We kunnen de klimaatcrisis alleen aanpakken als het een duurzaam toekomstperspectief biedt voor iedereen en iedereen mee kan doen”, zegt Donald Pols, directeur van Milieudefensie.

“Daarvoor moeten nog een aantal flinke taboes worden beslecht en dat zien we in de plannen niet terug. Meer CO2-belasting heffen en ondertusssen doorgaan met het uitdelen van tientallen miljarden subsidies voor olie, gas en kolen is dweilen met de kraan wagenwijd open. Ook blijft het Energy Charter Treaty onaangetast. Dit is een Europees verdrag dat de fossiele industrie het recht geeft om schadeclaims in te dienen als hun investeringen in het geding komen. We moeten stoppen met aan de ene hand fossiele brandstoffen belasten en met de andere hand de fossiele industrie blijven steunen.”

Wat de Europese Green Deal betekent voor de rest van de wereld is blijft volstrekt onduidelijk. “Gaan we stoppen met de import van veevoer en biobrandstof waarvoor oerwoud wordt gekapt? Gaan we het handelsbeleid eerlijker maken, zodat mensen niet meer worden uitgebuit?”

“Uiteraard juichen we wel toe dat de Commissie Oost-Europese landen financieel wil steunen bij het omschakelen van kolen naar schone energie. Nederland moet die inzet vol steunen.”

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*