Cruciale sleutelrol LEV in strijd tegen klimaatverandering

BRUSSEL (B) – Lichte elektrische voertuigen (LEV’s) zijn de sleutel tot het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen in de strijd tegen klimaatverandering. Dat blijkt uit een eerste uitgebreide studie die vandaag gepresenteerd wordt tijdens ‘The Future is Electric and Light’.

De transitie naar een klimaat neutrale samenleving is een urgente uitdaging en een kans om te bouwen aan een betere toekomst voor iedereen. Tot dusver lag in Europa veel nadruk op de verschuiving naar elektrische voertuigen. Op zichzelf bestaat het risico dat, hoewel we meer elektrische voertuigen op de wegen kunnen zien, we verder vastzitten in een vervoersinfrastructuur die voornamelijk bestemd is voor grote voertuigen zoals auto’s.
LEVA-EU, de handelsorganisatie voor de sector lichte elektrische voertuigen, heeft een rapport laten opstellen door het gerenommeerde Duitse onderzoekscentrum DLR, dat de bijdrage analyseert die LEV’s kunnen leveren bij het vervangen van autoritten en het dieper terugdringen van de CO2-uitstoot, het creëren van groenere en meer leefbare ruimtes. Dit rapport, dat wordt vandaag gepresenteerd en besproken tijdens evenement The Future is Electric and Light! in Brussel, is bedoeld als aanvulling op het aanzienlijke werk van de Europese Commissie tot dusver. Het is duidelijk dat LEV’s een aanzienlijk positief effect kunnen hebben op klimaatverandering, vervoer en op de gezondheid en het welzijn van de Europese burgers.

The Future is Electric and Light! is slechts het begin

Op The Future is Electric and Light! bespreken een politiek en een wetenschappelijk panel de resultaten van het DLR-onderzoek naar het potentieel van LEV’s om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Aan de paneldiscussies bij The Future is Light and Electric! werd deelgenomen door Europarlementariërs, vertegenwoordigers van de Europese Commissie en de Brusselse minister van Klimaat, Energie en Leefmilieu en diverse professoren. Het evenement was hybride, online én live in de Renaissance in Brussel, net om de hoek van het Europees Parlement. Buiten de Renaissance wordt een aantal voertuigen, waaronder Microlino en Podbike, aan de deelnemers en de pers worden getoond.
“The Future is Electric and Light! is slechts het begin van een lange termijninitiatief voor belangenbehartiging door LEVA-EU om wetenschappelijk onderzoek naar LEV’s aan te moedigen en te bevorderen,” zegt LEVA-EUmanager Annick Roetynck. “LEV-onderzoek zal het pleidooi en de inzet van LEVA-EU voor veel meer aandacht voor LEV’s in EU-beleid zoals de Green Deal, Fit for 55 en het New Urban Mobility Framework aanzienlijk versterken.”

Omschakelen van fossiele auto’s naar elektrische auto’s zal niet genoeg zijn om klimaatdoelstellingen te halen

Het rapport ‘The Potential of Light Electric Vehicles for Climate Protection Through Substitution for Passenger Car Trips – Germany as a case study’, opgesteld door het Duitse Lucht- en Ruimtevaartcentrum (DLR), baseert zich op gegevens uit Duitsland. Die laten zien hoe het overstappen van auto’s naar een kleiner en lichter elektrisch voertuig (e-bike, micro-e-auto of scooter) voor de dagelijkse mobiliteit 88% zou besparen, 57 miljoen ton CO2 per jaar, of 44% van de broeikasgasemissies veroorzaakt door autoritten. “Met de energie die nodig is om een ​​brood uit de bakkerij te halen in een elektrische auto, kan men 100 keer naar dezelfde bakkerij gaan in een licht, elektrisch voertuig,” zegt Jan Cappelle, universitair hoofddocent op de KU Leuven.
Hij krijgt bijval van professor Christopher Cherry, leider van het LEVER-onderzoeksconsortium van meerdere relevante projecten. “Het simpelweg omschakelen van fossiele auto’s naar elektrische auto’s zal niet genoeg, en niet snel genoeg, zijn om onze klimaatdoelstellingen te halen. Dit rapport, dat gebruik maakt van gedragsgegevens uit de echte wereld, laat zien dat LEV’s een belangrijke en gemakkelijk beschikbare manier kunnen zijn om klimaatbeperkende technologie in de transportsector te versnellen voor veel van de reizen van de samenleving, wat kan resulteren in grote korte termijnreducties in emissies.”

  • Klik hier voor meer informatie

De Europese Unie maakt een fout maakt door lichte, elektrische voertuigen te negeren

“Hulpbronnen besparende voertuigen zoals LEV’s zijn een belangrijke factor om mobiliteit klimaatvriendelijker te maken, naast veranderingen in ons mobiliteitsgedrag en samen met technologische vooruitgang,” legt Mascha Brost, hoofd van het onderzoek bij de DLR, uit. Even belangrijk is de analyse van de volledige voetafdruk van de levenscyclus van een voertuig voor een alomvattende strategie voor klimaatverandering. “De productie van microcars produceert slechts ongeveer een derde van de uitstoot van broeikasgassen van een middelgrote elektrische auto,” zegt Simone Ehrenberger, onderzoeker bij de DLR, die de levenscyclusanalyse van LEV’s voor het onderzoek onderzocht.
“De studie toont aan dat de Europese Unie een fout maakt door lichte, elektrische voertuigen te negeren. Duurzame mobiliteit en het tegengaan van klimaatverandering kunnen niet worden bereikt door voertuigen alleen te elektrificeren. De voertuigen moeten ook veel lichter worden,” reageert Roetynck. “Juridische knelpunten, met name in technische wetgeving, belemmeren de technologische en marktontwikkeling van LEV’s zeer ernstig. De resultaten van de DLR-studie zouden de Commissie moeten overtuigen om prioriteit te geven aan deze kwesties.”

DLR conclusies spreken boekdelen

De DLR-studie modelleert een scenario in 2030 waarin een grote modal shift, weg van full-size auto’s naar LEV’s, heeft plaatsgevonden. Voor het model heeft DLR negen verschillende LEV-types gebruikt, namelijk e-scooter, e-bike, e-bike+ (lading mogelijk), speed pedelec, bromfiets, motor, brommobiel 45, 90 en 125 km/u. De analyse is gedaan met voertuigen die op de markt beschikbaar zijn, aangekondigd voor verkoop in 2022 of getest in proefprojecten. Voor het model gebruikte DLR statistische gegevens van het Duitse 2017-onderzoek “Mobilität in Deutschland”. Voor elke vervangbare autorit koos DLR de lichtste LEV die de auto kon vervangen, rekening houdend met verschillende factoren zoals bagage, passagiers, reisduur enz. Van alle autoritten in het onderzoek was 97% minder dan 100 km, met 80 % onder de 20 km. De berekening van de totale CO2eq-emissiebesparing per rit is geaggregeerd voor alle reizen en opgeschaald naar een periode van één jaar voor Duitsland. Met dit model concludeerde DLR het volgende:

  • 76%, dat is meer dan ¾ van alle autoritten zou kunnen worden vervangen door LEV-ritten;
  • 50% van alle autokilometers zou kunnen worden vervangen door LEV-kilometers;
  • Elke vervangende rit zou gemiddeld 88% van de broeikasgasemissies van het vervangende voertuig vermijden;
  • Die vervanging zou resulteren in een reductie van 57 miljoen ton CO2eq per jaar;
  • In absolute termen zou de vervanging 44% van de broeikasgasemissies besparen;
  • 44% besparing vertegenwoordigt iets meer dan ¼ van de emissiereductiedoelstelling van de Duitse wegvervoersector;
  • De grootte en capaciteit van de voertuigbatterij zijn de beslissende factoren voor de totale BKG-emissies van elektrische voertuigen

(Graphics: DLR)

WWW.LEVA-EU.COM

WWW.THEFUTUREISELECTRICANDLIGHT.COM

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*