Nefusta: laad- en tankstation voor de toekomst

Een samenwerkingsverband van verschillende partners (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Sweco, Dekra, DNV GL en CGI) gaat een ‘new energy vehicles fueling station’ (Nefusta) ontwikkelen. Dit groene laad- én tankpunt heeft de mogelijkheid energie op te slaan, is geschikt voor diverse vormen van toekomstig vervoer en voor verschillende energiedragers en kan ook het elektriciteitsnet ondersteunen. Het team onderzoekt de komende twee jaar welke scenario’s de beste perspectieven bieden.
Bij de ontwikkeling van new energy vehicles als (autonome) voertuigen die biobrandstoffen of elektriciteit gebruiken, horen nieuwe tank- en laadfaciliteiten. Het samenwerkingsverband Nefusta buigt zich over de vraag hoe die er uit moet komen te zien en wil een flexibel laad- en tankstation voor de toekomst ontwikkelen. De energielevering is hierbij geschikt voor alle vormen van wegvervoer, zoals bussen en vrachtwagens of hybride vervoersvormen – én voor verschillende energiedragers. Dus niet alleen stroom, maar bijvoorbeeld ook waterstof of andere gassen (zoals methaan).

Verduurzaming vervoer en energietransitie

Het wezenlijke verschil met de elektrische laadstations van nu is, dat het gebruik van elektriciteit door het laad- en tankpunt niet gelijktijdig gekoppeld is aan het leveren van energie aan de voertuigen. De elektriciteit kan worden opgeslagen door middel van lokale batterijen of door deze om te zetten naar een gasvorm, bijvoorbeeld waterstof. Er kan zo een buffer worden opgebouwd die de piekbelasting van het elektriciteitsnet worden opvangt. Op andere momenten kan de overproductie door zon en wind worden opgeslagen in batterijen of worden omgezet naar andere energiedragers. Zo draagt een flexibel laad- en tankpunt ook bij aan een stabieler en flexibeler elektriciteitsnet, dé grote uitdaging in de transitie naar duurzame energie. De verwachting is dat het Nefusta laad- en tankstation het proces van de energietransitie naar een opwek en distributie van ‘groene’ energie in een stroomversnelling kan brengen.

Het Nefusta-project is in maart 2017 van start gegaan met een onderzoek naar de concrete realisatiemogelijkheden van een groen laad- en tankpunt. Het doel is om in twee jaar tijd te komen tot de drie meest duurzame en economisch meest interessante scenario’s.

Nefusta-partners

Het Nefusta-project wordt gesteund door Topsector Energie. De projectpartners vormen samen een uitgebalanceerd team en leveren vanuit hun eigen expertise waardevolle informatie voor het onderzoek.

De HAN is aanvrager en trekker van het project, Sweco kijkt naar de wet- en regelgeving als het gaat om milieu en omgeving, Dekra focust op veiligheid, zowel op product als installatieniveau, DNV GL richt zich op de infrastructuur voor elektriciteit en kijkt daarbij naar de locatie en de verbinding met het elektriciteitsnet en CGI is onder andere verantwoordelijk voor de ICT. De digitale systemen leveren de informatie en zorgen voor afstemming tussen vraag en aanbod, zowel voor wat betreft het elektriciteitsnetwerk als de energiebehoefte van de voertuigen.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*