China breekt record na record bij bouwen van zonneparken

Door: Vincent Dekker                      www.trouw.nl

Wat kunnen somberkijkers toch heerlijk snel door de realiteit worden gecorrigeerd! China installeert momenteel zonnepanelen in een tempo dat nog maar een paar jaar geleden door een Amerikaanse deskundige voor onmogelijk werd verklaard.

U moet het me maar even vergeven, maar ik reageer nog op berichten van een paar weken geleden (want ja, ik was even op vakantie). Het blijkt dat China in juni een ongekend groot aantal zonnepanelen aan het net heeft aangesloten. Panelen met een capaciteit van maar liefst 13,5 GW. Hoeveel is dat? Nederland installeert dit jaar waarschijnlijk een half GW aan panelen. China deed dus 27 keer zoveel in één maand. Anders uitgedrukt: als je uitgaat van een kleine 300 W per paneel, zijn er in één maand zo’n 45 miljoen panelen neergezet.

Die getallen doen me met een glimlach terugdenken aan een discussie die ik een paar jaar geleden voerde met mensen uit de Nederlandse energiewereld, in het bijzonder de kolenwereld. Die wezen me op een ‘doorwrocht’ artikel van een deskundige die had berekend dat zonne-energie geen oplossing voor de Verenigde Staten zou kunnen zijn. En zeker niet op tijd klaar kon zijn om iets voor het milieu te kunnen betekenen.

Hij had daarvoor een paar ‘harde’ argumenten. De VS zouden voor 1000 GW aan zonnepanelen nodig hebben om het energiegebruik te kunnen dekken. Dat zou ongekend veel land vergen waarop die panelen zouden moeten staan. Maar belangrijker: om al die zonnepanelen te maken zou al gauw een eeuw nodig zijn. Hij rekende met een ‘hoog’ productietempo van elke seconde één paneel, elke seconde van het jaar, en dan zou je dus 100 jaar moeten doorwerken om aan die 1000 GW te komen, tussentijdse vervanging van panelen nog niet meegerekend.

Eén zonnepaneel per seconde, 31 miljoen per jaar, dat klonk als ‘best veel’

Er zaten flink wat makkelijk door te prikken gaten in zijn redenering. Zo zal de VS nooit 100 procent van zijn energie uit zon willen halen, hooguit de helft. Wind en waterkracht zijn immers ook heel schoon en waardevol. Maar of 1 paneel per seconde veel of weinig was, kon ik toen nog niet goed beoordelen. Een jaar telt iets meer dan 31,5 miljoen seconden; 31,5 miljoen zonnepanelen per jaar, dat klonk als best veel.

China laat nu zien wat momenteel het werkelijke tempo is. Dan moet je niet zozeer kijken naar de 13,5 GW die in juni zijn geïnstalleerd, want dat was echt een bijzondere maand. Maar op jaarbasis produceert China nu voor 68 GW aan panelen. Dat komt neer op 7 panelen per seconde. Elke seconde van het jaar.

China is goed voor iets meer dan de helft van de mondiale panelenproductie. Maar India is in opkomst, en ook andere, met name Aziatische, landen willen een deel van de zonnekoek naar zich toehalen. Kortom: de wereldproductie gaat volgend jaar naar 15 tot 20 panelen per seconde en kan daarna nog fors blijven stijgen.

China heeft over drie jaar 230 GW aan zonnepanelen, bijna de helft van wat de VS nodig zou hebben

China laat nog op een andere manier zien dat die Amerikaanse somberkijker van een paar jaar geleden er goed naast zat. China streefde ernaar om in 2020 voor 105 GW aan zonnepanelen te hebben staan. Maar het heeft nu al 102 GW en de bijgestelde verwachting is dat het in 2020 190 tot 200 GW kan zijn. Maar dat is alleen wat er in grote zonneparken van energiebedrijven staat. Tel je daar de zonnepanelen op daken van consumenten bij op, dan zal het waarschijnlijk op zo’n 230 GW uitkomen.

Dat is bijna de helft van wat de VS in totaal aan zonne-energie zou moeten installeren, en de Chinezen deden dat in pakweg acht jaar. Dat zouden Amerikanen toch ook moeten kunnen?

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*