Verkiezingsspecial 1: de plannen voor autobelastingen en brandstoffen

Voor welke brandstof een autorijder kiest, is grotendeels afhankelijk van politiek beleid. Wat willen de partijen na de verkiezingen van 15 maart op dit gebied? Willen ze de autobelastingen en de accijnzen veranderen? Gaan ze schone alternatieven stimuleren? En zo ja, hoe willen ze dat doen?

CDA wil:

 • dat de overheid rekening houdt met grenseffecten.
 • inzet op energiebesparing en CO2-reductie.
 • met een geloofwaardig nationaal meerjarenplan komt om de doelstelling van het Klimaatakkoord te behalen.
 • minder gebruikmaken van fossiele energiebronnen, ook omdat fossiele brandstoffen afkomstig zijn van twijfelachtige regimes.

D66 wil:

 • dat wie elektrisch rijdt, minder belasting betaalt.
 • dat de aankoop van nieuwe voertuigen in de (semi-)publieke sector vanaf 2020 ‘elektrisch tenzij…’ is.
 • geen ingewikkelde combinatie van autobelastingen zoals accijnzen, aanschafbelasting en wegenbelasting, maar betalen naar gebruik van de auto in plaats van betalen voor bezit. Daarbij kan de daadwerkelijke CO2-uitstoot worden meegewogen.
 • dat er vanaf 2025 alleen nog emissieloze voertuigen bij komen in de gehele EU. De markt moet betaalbare auto’s ontwikkelen, maar de overheid moet ervoor zorgen dat de randvoorwaarden voor snelle groei van elektrisch en ander schoon verkeer aanwezig zijn, bijvoorbeeld door het snel uitbreiden van laadpalen en snellaadpunten. De (lokale) overheid neemt hierin een actieve rol.
 • de aankoop van elektrische voertuigen op de tweedehandsmarkt en op de markt voor particulieren aantrekkelijk maken, bijvoorbeeld door een tijdelijke aankoopsubsidie of een verlaging van de energiebelasting op het opladen.
 • dat gemeenten schone auto’s korting mogen geven op parkeren.

GroenLinks wil:

 • een begin maken met het uitfaseren van olie-, benzine- en dieselterminals.
 • een exit-strategie voor het winnen van fossiele brandstoffen: zo snel mogelijk afstappen van het gebruik van fossiel gas.
 • dat auto’s een eerlijke kilometerprijs krijgen. Wie op drukke plekken in de spits of in een vieze (lees: vervuilende) auto rijdt, betaalt een hoger tarief.
 • dat leaserijders voortaan zelf de brandstofkosten betalen en de zakelijke kilometers vergoed krijgen op basis van het officiële testverbruik van hun auto. Minder rijden en zuiniger rijden wordt zo beloond.
 • ervoor ijveren dat alle nieuwe voertuigen zo snel mogelijk elektrisch worden. Scooters en bromfietsen uiterlijk vanaf 2020, personen- en bestelauto’s, bussen en kleine distributietrucks uiterlijk vanaf 2025.
 • dat elektrische auto’s fiscaal goedkoper worden. Auto’s met een verbrandingsmotor moeten duurder worden.
 • een landelijk dekkend netwerk van laadpalen en snellaadstations.
 • uniforme regels en verkeersborden voor milieuzones, zodat gemeenten de meest vervuilende (vracht)auto’s, scooters, bromfietsen en (land)bouwmachines kunnen weren en onderscheid kunnen maken in de parkeertarieven voor schone en vieze auto’s.

PvdA wil:

 • dat de Europese normen voor auto’s verder worden aangescherpt, zodat in 2025 alleen nog emissieloze nieuwe personenauto’s, motoren, bromfietsen en scooters worden verkocht.
 • dat de belasting op fossiele energie, grondstoffen en de uitstoot van schadelijke stoffen fors wordt verhoogd.
 • dat de prijs van elektriciteit wordt verlaagd.
 • volledig elektrisch rijden krachtig blijven stimuleren.
 • dat niet het bezit van een auto, maar het aantal gereden kilometers voortaan de wegenbelasting bepaalt.
 • dat milieuzones door gemeenten voor elk type vervoer kunnen worden ingesteld.

Over de meeste, voor tankstations relevante, onderwerpen staat niets in het PVV-verkiezingsprogramma van 2017. Onderstaande standpunten zijn daarom afkomstig uit het programma van de vorige landelijke verkiezingen (uit 2012), tenzij anders vermeld.

De PVV wil:

 • verlaging van de benzine- en dieselaccijns. Ook de accijns op lpg gaat naar beneden.
 • een lagere btw.
 • halvering van de motorrijtuigenbelasting. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt naar brandstofsoort (dit is een plan uit het programma voor de verkiezingen van 2017).
 • stoppen met duurzaamheidssubsidies en fiscale vergroening.
 • milieuzones afschaffen.

SP wil:

 • de komende periode een begin maken met de overgang van ‘betalen naar bezit van de auto’ naar ‘betalen voor gebruik’.
 • volledig emissievrij rijden in 2035. Dit moet worden bereikt door het stimuleren van een overstap naar volledig rijden op duurzaam opgewekte stroom. Deze stimulering vindt plaats door middel van fiscale maatregelen, voldoende oplaadpunten en goede informatie aan de autobezitter over de voordelen.
 • vergroening van het belastingstelsel, door grootverbruikers van energie zwaarder te belasten.
 • streven naar een circulaire economie waarin veel meer producten lokaal worden geproduceerd, zodat minder transport nodig is. Het vervoer dat wel plaatsvindt, wordt zo duurzaam mogelijk gemaakt.

De VVD wil:

 • wegenbelasting en aanschafbelasting voor auto’s verlagen. Daarbij maakt de partij geen onderscheid naar brandstofsoort.
 • geen milieuzones in gemeenten.
 • bronbeleid, waardoor gemotoriseerde voertuigen steeds zuiniger, schoner en stiller worden. Door het steeds verder aanscherpen van normen kan de ontwikkeling van schone autotechnologie continu worden afgedwongen.
 • ruim baan voor slimme, schonere en goedkopere oplossingen om de energietransitie ook een economisch succes te maken.
 • ruim baan voor auto’s op waterstof, batterijen en voor andere technieken.
 • dat autofabrikanten steeds strengere uitstootnormen krijgen. Op deze manier moeten deze bedrijven worden gestimuleerd om steeds schonere voertuigen te produceren.

 

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*