Minister Kamp wil meer vaart achter windparken op land

Door: Armand Landman                                     www.cobouw.nl

Het is onwaarschijnlijk dat Nederland de doelstelling, om in 2020 6000 MW opgesteld vermogen aan windenergie te hebben, gaat halen. Dat is op te maken uit de ‘Monitor wind op land 2016’ die gisteren werd gepubliceerd. Demissionair minister van Economische Zaken Kamp blijft echter hopen dat goed komt.

Een jaar geleden leek het erop dat er in 2020 5.242 MW aan windvermogen gerealiseerd zou zijn. Inmiddels heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die de monitor ieder jaar opstelt, dat getal naar beneden bijgesteld.

De verwachting is nu dat er over drie jaar 4.907 MW aan windvermogen in Nederland op land staat. Dat is 82 procent van de doelstelling die minister Kamp met provincies en gemeenten in het Energieakkoord heeft afgesproken en die is gerelateerd aan de belofte dat in Nederland in 2020 14 procent van alle energie hernieuwbaar is.

Ruim 1000 MW aan plannen stuit op knelpunten

De nieuwste cijfers laten zien dat er voor ruim 1000 MW aan opgesteld vermogen te weinig op tijd klaar is. Volgens minister Kamp zijn er meer dan voldoende plannen voor windparken om de doelstelling te halen, maar stuiten veel van die plannen op “knelpunten”.

Die knelpunten zijn onder andere het gebrek aan draagvlak, protesten en procedures bij omwonenden maar ook de nationale risicozonering, de maximale molenhoogten nabij luchthavens en de verstorende werking van windmolens in de buurt van radars bij militaire luchtmachtbases.

Het is geen eenvoudige opgave de doelstelling te halen

Kamp blijft hopen op een goede afloop. “Ik vertrouw erop dat de 6.000 MW opgesteld vermogen wind op land in 2020 gerealiseerd kan worden”, schrijft hij aan de Tweede Kamer: “Ik constateer ook dat de totale projectencapaciteit inmiddels aanzienlijk hoger is dan 6.000 MW, maar dat het geen eenvoudige opgave is om de doelstelling in 2020 te halen. Ik heb afgesproken dat ik met een aantal provincies nader in gesprek ga om te kijken hoe we realisatie kunnen versnellen en waar ik kan helpen specifieke knelpunten op te lossen.”

Toch houdt Kamp ook een slag om de arm. “Gezien de doorlooptijd van windprojecten zullen nieuw te starten windinitiatieven niet voor 2020 tot realisatie leiden. Zowel de provincies als de Unie van Waterschappen gaan in overleg over welke andere hernieuwbare energieprojecten zij nog kunnen realiseren.”

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*